Tada Hiroshi Sensei - Dionino Giangrande
 
AIKIZEN NO KAI - AIKIDÔ DÔJÔ - ROMA
:: italiano
:: english